Oficiálna stránka obce Geraltov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
22.11.2023
VZN obce Geraltov č. 2/2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.11.2023
Dátum zvesenia 22.12.2023
Názov VZN obce Geraltov č. 2/2023
Popis Všeobecne záväzné nariadenie obce Geraltov č. 2/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Geraltov
22.11.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.11.2023
Dátum zvesenia 22.12.2023
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024
2.10.2023
VOĽBY DO NR SR 2023- okrsková zápisnica
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Dátum zvesenia 1.11.2023
Názov VOĽBY DO NR SR 2023- okrsková zápisnica
Popis zápisnica + prílohy
14.9.2023
Zápisnica, uznesenia zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.09.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.9.2023
Dátum zvesenia 18.10.2023
Názov Zápisnica, uznesenia zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.09.2023
Popis Zápisnica, uznesenia
7.9.2023
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2023
Dátum zvesenia 29.9.2023
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
7.9.2023
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.9.2023
Dátum zvesenia 29.9.2023
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
30.8.2023
Pozvánka na OZ 07.09.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.8.2023
Dátum zvesenia 29.9.2023
Názov Pozvánka na OZ 07.09.2023
Popis 18:00
28.8.2023
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.8.2023
Dátum zvesenia 7.10.2023
Názov Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
10.8.2023
VOĽBY DO NR SR 2023- Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.8.2023
Dátum zvesenia 30.9.2023
Názov VOĽBY DO NR SR 2023- Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Popis obecgeraltov@gmail.com Bližšie informácie ohľadom hlasovacieho preukazu, čo má žiadosť obsahovať a pod. nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?nr23-preukaz
28.7.2023
Zánik mandátu poslanca, nastúpenie náhradníka
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.7.2023
Dátum zvesenia 26.10.2023
Názov Zánik mandátu poslanca, nastúpenie náhradníka
27.7.2023
VOĽBY DO NR SR - zverejnenie emailovej adresy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.7.2023
Dátum zvesenia 26.8.2023
Názov VOĽBY DO NR SR - zverejnenie emailovej adresy
Popis Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NRSR, ktoré sa budú konať dňa 30.9.2023
12.7.2023
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.7.2023
Dátum zvesenia 31.8.2023
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Popis Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov, Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky - do 11.8.2023, Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov
10.7.2023
Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.7.2023
Dátum zvesenia 23.7.2023
Názov Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov
Popis 29.7.2023 17:00
10.7.2023
Výzva na odstránenie inváznych rastlín z pozemkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.7.2023
Dátum zvesenia 31.8.2023
Názov Výzva na odstránenie inváznych rastlín z pozemkov
22.6.2023
VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR 30.09.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.6.2023
Dátum zvesenia 30.9.2023
Názov VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR 30.09.2023
Popis Utvorenie okrsku, určenie volebnej miestnosti
14.6.2023
Záverečný účet Obce Geraltov za rok 2022 - schválený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.6.2023
Dátum zvesenia 14.7.2023
Názov Záverečný účet Obce Geraltov za rok 2022 - schválený
13.6.2023
Vyhlásenie volieb do Národnej rady SR, informácie pre voliča
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2023
Dátum zvesenia 30.9.2023
Názov Vyhlásenie volieb do Národnej rady SR, informácie pre voliča
Popis Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady SR - 30.9.2023, informácie pre voliča Bližšie informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?volby-nrsr
13.6.2023
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2023
Dátum zvesenia 27.6.2023
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
Popis Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja, Dokument prístupný pre verejnosť na webovom sídle MZP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja-
13.6.2023
Zápisnica, uznesenia z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 08.06.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.6.2023
Dátum zvesenia 13.7.2023
Názov Zápisnica, uznesenia z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 08.06.2023
Popis zápisnica, uznesenia
1.6.2023
Pozvánka na OZ 08.06.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.6.2023
Dátum zvesenia 1.7.2023
Názov Pozvánka na OZ 08.06.2023
Popis Pozvánka