Oficiálna stránka obce Geraltov

Motív
A
A
A

Súčasnosť

V obci žije 112 obyvateľov (údaj k 1.1.2022).  Obec pozostáva z troch miestnych častí. V minulosti to boli samostatné obce. Veľkosť katastrálneho územia je 1067 ha. 

Poľnohospodárska pôda je obrábaná súkromne hospodáriacimi roľníkmi. Najviac pôdy obrába p. Šťastná Radoslava 490 ha. Zaoberá sa chovom oviec a bol jej vlastníčkou certifikátu na predaj salašníckeho syra a bryndze. Tiež ponúka veľkonočné a vianočné jahňatá.

V obci je potrebné dobudovať infraštruktúru. Obec postráda plynofikáciu, hoci projektová dokumentácia už bola spracovaná v roku 1998.