Oficiálna stránka obce Geraltov

Motív
A
A
A

Samospráva obce

Starosta obce pre volebné obdobie 2022 – 2026:

Vladimír Tejiščák

Vykonáva funkciu od 1.11.2017

 

Poslanci obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 – 2026:

Ľuboš Bortňák

Peter Demský

Mgr. Radovan Dziak - zástupca starostu

Tomáš Dziak

Václav Šinaľ

 

Komisia podľa čl. 7 ods. 5 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

Václav Šinaľ – predseda

Ľuboš Bortňák

Tomáš Dziak

 

Hlavný kontrolór obce

Ing. Slavomír Očipa

Vykonáva funkciu od 28.6.2017