Oficiálna stránka obce Geraltov

Motív

Voľby 2022

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

 

Informácie pre politické strany, hnutia a koalície:

https://www.minv.sk/?selfgov22-info20

 

Informácie pre nezávislých kandidátov

https://www.minv.sk/?selfgov22-info30