Oficiálna stránka obce Geraltov

Motív

Dôležité zmeny

Informácie o dôležitých zmenách chystaných od augusta v regionálnej autobusovej doprave na východe Slovenska a týkajúcej sa aj našej obce:

Prešovský a Košický samosprávny kraj v spolupráci s IDS Východ zavedú tzv. zónovú tarifu, ktorá prinesie zmeny v druhoch a sadzbách cestovného.

Novinkou bude prestupný lístok aj časový predplatný lístok od denného až po ročný. Nová tarifa prinesie výhody najmä pravidelným cestujúcim.

Všetky informácie o novej tarife sú zverejnené na https://idsvychod.sk/o-zonovej-tarife/ 

YouTube: https://youtu.be/5fc8ALDx_fs?si=hgj7YdcckH_lpx7f

Facebook: https://fb.watch/t61XSH5v6Z/