Oficiálna stránka obce Geraltov

Motív

Výkup papiera, prepáleného kuchynského oleja

Dávame do pozornosti,
že mobilný zber papiera a jedlých olejov sa uskutoční
v sobotu 18.6.2022 o 09:00 hod. pred budovou obecného úradu Geraltov.
Vykupuje sa iba papier, kartón sa nevykupuje.
Papier musí byť zviazaný, alebo prelepený lepiacou páskou.
Papier v krabiciach sa nevykupuje.
Kuchynský prepálený olej musí byť balený v PET fľašiach.