Oficiálna stránka obce Geraltov

Motív

Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti

Snem Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyhlasuje od 19.5.2022 štrajkovú pohotovosť miest a obcí.
Dôvodom je, že vláda pripravuje daňovo – odvodovú reformu na úkor rozpočtov miest a obcí.
Dôsledkom bude znížená kvalita poskytovaných služieb, zrušenie investícií, opráv a rekonštrukcií obecného a mestského majetku.

Zásadné postoje z mimoriadneho snemu ZMOS

https://www.zmos.sk/zasadne-postoje-z-mimoriadneho-snemu-zmos--oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR0PVSWH_6oL44nZJofXvjXvqCflpFj8BgI2cmDC83LvJfLBleI24lsPvb0#m_405616

Mimoriadny snem ZMOS vyzýva samosprávy

https://www.zmos.sk/mimoriadny-snem-zmos-vyzyva-samospravy--oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR2oVODWiJNYnRM8c7WKDIc4l8P5_cVCUMGHf82H8wgqfG2P-gs_V_NYnYg#m_405616