Oficiálna stránka obce Geraltov

Motív
A
A
A

Tlačivá

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
27.2.2022
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám)
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám)
27.2.2022
Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby
27.2.2022
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončených stavieb
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončených stavieb
27.2.2022
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie)
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie)
27.2.2022
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
27.2.2022
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám)
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám)
27.2.2022
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb (stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, BD a ostatným budovám)
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb (stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, BD a ostatným budovám)
27.2.2022
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb podľa predpokladaného rozpočtového nákladu
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb podľa predpokladaného rozpočtového nákladu
27.2.2022
Splnomocnenie
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Splnomocnenie
27.2.2022
Čestné vyhlásenie
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Čestné vyhlásenie
27.2.2022
Oznamovacia povinnosť k miestnemu poplatku za komunálne odpady
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Oznamovacia povinnosť k miestnemu poplatku za komunálne odpady
27.2.2022
Žiadosť o zápis do evidencie SHR
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Žiadosť o zápis do evidencie SHR
27.2.2022
Žiadosť o zrušenie SHR
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Žiadosť o zrušenie SHR
27.2.2022
Žiadosť o výrub dreviny na súkromnom pozemku
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Žiadosť o výrub dreviny na súkromnom pozemku
27.2.2022
Registrácia chovu hospodárskych zvierat – tlačivo
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Registrácia chovu hospodárskych zvierat – tlačivo