Oficiálna stránka obce Geraltov

Motív
A
A
A

Odpady

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
14.9.2023
Ako správne triediť obaly od rýb a rybích výrobkov
Detail dokumentu
Dátum 14.9.2023
Názov Ako správne triediť obaly od rýb a rybích výrobkov
30.6.2023
Ako správne triediť obaly od mliečnych výrobkov
Detail dokumentu
Dátum 30.6.2023
Názov Ako správne triediť obaly od mliečnych výrobkov
22.2.2023
Ako správne triediť obaly od syrov
Detail dokumentu
Dátum 22.2.2023
Názov Ako správne triediť obaly od syrov
15.2.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 + výpočet
Detail dokumentu
Dátum 15.2.2023
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 + výpočet
Popis Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 + výpočet
21.12.2022
Zvozový kalendár 2023
Detail dokumentu
Dátum 21.12.2022
Názov Zvozový kalendár 2023
24.3.2022
Údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania 2021
Detail dokumentu
Dátum 24.3.2022
Názov Údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania 2021
Popis Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce ŽP 6-01, rok 2021: Úvod, Modul 265, Modul 100435
27.2.2022
Alchýmia triedenia odpadu
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Alchýmia triedenia odpadu
27.2.2022
Úroveň vytriedenia 2021, výpočet
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Úroveň vytriedenia 2021, výpočet
27.2.2022
Správca_zálohového_systému_Ebook
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Správca_zálohového_systému_Ebook
27.2.2022
Zvozový kalendár 2022
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Zvozový kalendár 2022
27.2.2022
Vývoz elektroodpadu 20.12.2021
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Vývoz elektroodpadu 20.12.2021
27.2.2022
Článok Vianoce
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Článok Vianoce
27.2.2022
Plagát Pamiatka zosnulých
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Plagát Pamiatka zosnulých
27.2.2022
Zvoz elektroodpadu 2.9.2021
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Zvoz elektroodpadu 2.9.2021
27.2.2022
Aplikácia Odvoz Odpadu
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Aplikácia Odvoz Odpadu
27.2.2022
Poplatky_za_odpad_plagat_A4
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Poplatky_za_odpad_plagat_A4
27.2.2022
Výkup papiera 28.6.2021
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Výkup papiera 28.6.2021
27.2.2022
Pravdy a mýty o odpade
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Pravdy a mýty o odpade
27.2.2022
Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2020
27.2.2022
Náhradný zvoz elektroodpadu 26.2.2021
Detail dokumentu
Dátum 27.2.2022
Názov Náhradný zvoz elektroodpadu 26.2.2021